Aktuálne staviame

Senec – Lužianky

Charakteristika stavby:

Investor:

Splašková kanalizácia pre 235 rodinných domov s občianskou vybavenosťou

DOAS, a.s.

Spoločnosť Aquastav, a.s. participuje na projekte ako subdodávateľ pre splaškovú kanalizáciu v celkovej dĺžke:

  • gravitačná kanalizácia – cca 5 800 m
  • kanalizačné šachty – 103 ks
  • výtlačná kanalizácia – cca 120 m
  • čerpacie stanice – 3 ks