Kontakt

Kontaktné a fakturačné údaje

Aquastav, a.s.
E-mail:     info[at]aquastav.sk
Tel.:          +421 2 44 638 617

Adresa:    Račianska 30/A, 831 02 Bratislava

IČO:           35848448
DIČ:           2020239375
IČ DPH:    SK2020239375

Spoločnosť Aquastav, a.s. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, oddiel Sa, vložka číslo 3053/B.

Spoločnosť Aquastav, a.s. je platcom DPH.