Splašková kanalizácia – Čata

Charakteristika stavby:

Realizácia splaškovej kanalizácie v obci Čata:

  • gravitačná kanalizácia DN 300, v dĺžke 7 329 m
  • kanalizačné šachty – 199 ks
  • výtlačná kanalizácia DN 80, v dĺžke 1 088 m
  • čerpacie stanice – 4 ks

Investor:

Realizácia:

Združenie obcí Aglomerácia Hronovce

11/2016 – 02/2018