Krásne Lúky – Ivanka pri Nitre

Krásne Lúky

Charakteristika stavby:

Inžinierske siete pre 102 rodinných domov:

 • Vodovodné potrubie DN 110, v celkovej dĺžke 1860 m
 • Kanalizačné potrubie splaškové
  • DN 250, v dĺžke 1339 m
  • DN 300, v dĺžke 5 m
 • Čerpacia stanica a výtlaková kanalizácia DN 110, v celkovej dĺžke 847 m
 • Kanalizačné potrubie dažďové
  • DN 250, v dĺžke 900 m
  • DN 300, v dĺžke 307 m
  • DN 400, v dĺžke 406 m

Objednávateľ:

Realizácia:

ViOn, a.s.

03/2018 – 11/2018