Rekonštrukcia kanalizačného zberača – ul. Sliačska, Bratislava

Charakteristika stavby:

Investor:

Realizácia:

Rekonštrukcia dažďovej kanalizácie DN 800, v dĺžke 273 m

GTC Real Estate Vinohrady, s.r.o.

07/2019 – 12/2019