D4R7 – D4 Jarovce – Ivanka sever

Charakteristika stavby:

Realizácia prekládok inžinierskych sietí:

  • Výtlačná kanalizácia DN 200, v dĺžke 322 m
  • Výtlačná kanalizácia DN 600, v dĺžke 246 m

Investor:

Realizáicia:

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej Republiky

06/2018 – 07/2018