D4R7 – R7 Ketelec – Prievoz

Charakteristika staby:

Realizácia prekládok inžinierských sietí:

  • Vodovodné potrubie DN 100, v dĺžke 86 m
  • Vodovodné potrubie DN 150, v dĺžke 88 m
  • Vodovodné potrubie DN 200, v dĺžke 86 m
  • Vodovodné potrubie DN 250, v dĺžke 89 m

Investor:

Realizácia:

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej Republiky

01/2020 – 02/2020

10/2020 – 02/2021