Modernizácia električkových tratí – Dúbravsko-Karloveská radiála

Charakteristika stavby:

Realizácia prekládok inžinierských sietí:

  • Vodovodné potrubie DN 600, v dĺžke 197 m
  • Kanalizačné potrubie DN 400, v dĺžke 49 m
  • Kanalizačné potrubie DN 300, v dĺžke 92 m

Investor:

Realizácia:

Hlavné mesto Slovenskej Republiky Bratislava

05/2020 – 07/2020