Odvodnenie komunikácie – ul. Kopčianska, Bratislava

Charakteristika stavby:

Investor:

Realizácia:

Realizácia vsakovacích šácht a dažďovej kanalizácie DN 200, v dĺžke 330 m

Colas Slovakia, a.s.

06/2020 – 10/2020