Rekonštrukcia prevádzkových plôch – letisko, Kuchyňa

Charakteristika stavby:

Investor:

Realizácia:

Realizácia dažďovej kanalizácie DN 200 – DN 500

Ministerstvo obrany SR

02/2020 – 06/2020