Parkovisko – ul. Turbínová, Bratislava

Charakteristika stavby:

Investor:

Realizácia:

Realizácia dažďovej kanalizácie a spevnených plôch

Domov Slovakia, a.s.

02/2020 – 05/2020