Sanácia vodovodu – obec Vinosady

Charakteristika stavby:

Rekonštrukcia jestvujúceho vodovodu:

  • na ul. Pezinská, DN 160, v dĺžke 697 m
  • na ul. Pezinská, DN 100, v dĺžke 138 m
  • na ul. Modranská DN 100, v dĺžke 347 m

Investor:

Realizácia:

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

11/2020 – 10/2021