Sanácia vodovodu – Na Slavíne, Bratislava

Charakteristika stavby:

Investor:

Realizácia:

Rekonštrukcia jestvujúceho vodovodu DN 150, v dĺžke 342 m

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

08/2021 – 11/2021