Sanácia vodovodu – ul. Matúšova, Bratislava

Charakteristika stavby:

Investor:

Realizácia:

Rekonštrukcia jestvujúceho vodovodu DN 100, v dĺžke 448 m

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

05/2021 – 08/2021