Splašková kanalizácia – Šenkvice

Charakteristika stavby:

Investor:

Realizácia:

Realizácia splaškovej kanalizácie DN 300, v dĺžke 156 m

Rapid IS, s.r.o.

11/2020 – 12/2020