SO 503

Preložka výtlačnej kanalizácie DN 600 v km 1,430 D4

Obec: Jarovce
Klient: D4R7 Construction, s.r.o.

Rok realizácie: 2018

V trase plánovanej výstavby diaľnice D4 bola vedená trasa existujúceho výtlačného kanalizačného potrubia DN 600, ktorá križovala zemné teleso v nepriaznivom šikmom uhle. Vzhľadom k tomu bol riešený návrh na preložku tohto výtlačného potrubia s jeho križovaním diaľnice D4 v kolmom smere. V mieste cestného násypu bolo potrubie uložené do chráničky.