SO 502

Preložka výtlačnej kanalizácie DN 600 v km 0,000-0,750 D4

Obec: Jarovce
Klient: D4R7 Construction, s.r.o.

Rok realizácie: 2019 – 2020

V trase plánovanej výstavby diaľnice D4 bol vedený rozvod existujúcej tlakovej kanalizácie DN 600. Potrubie kanalizácie sa dostáva pod navrhované teleso diaľnice D4, preto musela byť zrealizovaná preložka potrubného rozvodu v danom úseku, pričom križovanie novej trasy so zemným telesom nájazdovej vetvy „JA2“ diaľnice D4 sa realizovalo kolmom smere, a potrubie bolo uložené do chráničky v otvorenom výkope.