Penati Golf Resort

Obec: Šajdíkové Humence
Klient: Doprastav, a.s.

Rok realizácie: 2017

Spoločnosť Aquastav, a.s. realizovala na stavbe nasledovné objekty:

  • Vodovod DN 100
  • Vodovod DN 50
  • Vodovod DN 40
  • Kanalizácia – tlaková DN 40-63