Pečniansky les

Obec: obec Bratislava (chránené územie Pečniansky les)
Klient: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Rok realizácie: 2011 – 2012

Spoločnosť Aquastav, a.s. realizovala na stavbe nasledovné objekty:

  • Rekonštrukcia vodného zdroja