IBV – Staré Ihrisko

Obec: Moravský Svätý Ján
Klient: obec Moravský Svätý Ján

Rok realizácie: 04/2018 – 06/2018

Plánovanou výstavbou IBV vznikne 15 samostatných rodinných domov s prízemím, resp. podkrovím. Spoločnosť Aquastav, a.s. sa podielala na projekte realizáciou nasledovných objektov:

  • SO 03 – Verejný vodovod
  • SO 04 – Kanalizácia