Diaľnica D3 Svrčinovec

Obec: Svrčinovec
Klient: Doprastav, a.s. (Združenie D3 Svrčinovec – Skalité)

Rok realizácie: 2016

Spoločnosť Aquastav, a.s. realizovala na stavbe nasledovný objekt:

  • SO 501-02 Kanalizácia diaľnice v km 21,650 – KÚ