Čerpacia stanica pohonných hmôt

Obec: Trnava
Klient: Doprastav, a.s.

Rok realizácie: 2017

Spoločnosť Aquastav, a.s. realizovala na stavbe nasledovné objekty:

  • SO 20 – Prípojka vody a areálový vodovod DN 100
  • SO 30 – Prípojka splaškovej kanalizácie DN 200
  • SO 40 – Areálová dažďová kanalizácia DN 300