Diaľnica D1 Bratislava – Senec

Preložka vodovodu DN 500 v km 10,733 – 12,431 pravého kolektorového pásu

Obec: Senec
Klient: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Rok realizácie: 2015

Existujúci vodovod OC DN 500 je vedený z výtlačnej čerpacej stanice z Bernolákova do vodojemu Senec. Svojou pôvodnou trasou zasahoval do novo navrhovaného pravého kolektorového pásu. Projekt riešil preložku časti vodovodu, ktorá zasahovala do 0. etapy pravého kolektorového pásu. 

Dĺžka preložky je 437,40 m.

Materiál tvárna liatina (ozn. TvLT) DN 600, PN 16