Kanalizácia – Bernolákovo

Obec: Bernolákovo
Klient: obec Bernolákovo

Rok realizácie: 2012 – 2014

Spoločnosť Aquastav, a.s. realizovala na stavbe nasledovné objekty:

  • Kanalizácia – II. etapa